Auditbureau Noord-Nederland

Wilt u zicht op de kwaliteit van uw onderwijs?

Auditbureau Noord-Nederland voert audits uit voor het Basisonderwijs, op grond van diverse onderzoeksvragen en altijd getoetst aan het nieuwste Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie.


Het auditbureau ondersteunt basisscholen
U bent leidinggevende van een Basisschool of Algemeen Directeur van een Stichting of Vereniging die onderwijs verzorgt voor leerlingen van 4 tot 13 jaar? En u wilt weten of op uw school goed onderwijs wordt gegeven?
Of u verwacht de Onderwijsinspectie en wilt goed voorbereid de dialoog aangaan?

Auditbureau Noord-Nederland kan u daarbij ondersteunen.
Het kwaliteitsstempel dat Auditbureau Noord-Nederland mag voeren, staat voor excellente kwaliteit.


Auditbureau Noord
© 2023 PoVelty